Samtal

Behöver du få in dina tankar på nya spår?

Livet enligt Lena har lång erfarenhet av att lyssna med hjärtat och reflektera kring andras problem utifrån egna erfarenheter. Fokus ligger på problemlösning och omfokusering av tankar för att hitta nya vägar i livet. Som verktyg finns lösningsfokuserad terapi, mindfulness, andinsk livsfilosofi, indisk yoga och meditationstradition och en lång erfarenhet av livets förunderliga dans.

Även för dig som fått behandling och som vill ha fler samtal än det som ingår i behandlingen.

Litet samtal

Ett kortare samtal med stöd för dig som antingen redan fått en energimedicinsk behandling eller behöver enklare stöd.

Ett samtal, 30 minuter.
Kostnad: 400:- inklusive moms.

Längre samtal

Ett samtal för dig som behöver bolla livets alla frågor med någon utomstående.

Ett samtal, 60 minuter.
Kostnad: 800:- inklusive moms.