Om

Jag som driver Livet enligt Lena är Lena Carlstedt Javette, massör och även det vi kallar helare.

Jag är utbildad inom Hawaiansk massage på början av 2000-talet och kompletterar massagen nu mera med egen intuitiva inslag för bästa effekt för dig som klient. I detta arbete lägger jag fokus på upplevelsen av kroppen och dess flöden. Jag har även studerat olika helande-tekniker och arbetar idag främst med Andinska metoder som utgår från en helhetstanke kring oss som delaktiga i livet, världen, en lätt och mjuk känsla.

Målet med är att ge vidare så mycket som möjligt av allt det jag lärt mig till dig på bästa sätt.

Välkommen!